Travesti

Travesti

GSM: 0532 000 00 00
Email: [email protected] travestiler.com
-
-

SON EKLENEN TRAVESTİLER

TANIM

Travestilik tanım olarak geleneksel yani karşıt cinsiyetin yerine giyim ve görünüş olarak kendini yerleştirme durumudur. Kadın bir travestinin erkek elbiseleri giymesi ve erkek gibi görünmesi, erkek bir travestinin kadın giysileri giyip kadın gibi giyinmesi olarak özetlenebilir.

KÜLTÜR

Bazı kültürlerde, travestilik, dini, geleneksel ya da törensel nedenlerle uygulanmaktadır. Örneğin, Hindistan'da özellikle Mathura'da ve Vrindavan'da Hindu tanrısı Krishna'nın bazı erkek hayranları, kadın kıyafetleri elbise özveri eylemi olarak onun eşi, tanrıça Radha olarak törenlerde yer alır.İtalya, Napoliten femminielli (kadınsı erkek) gelinlik giymek, görünüşe göre pagan kökenleri olan bir gelenek..

NEDENİ

Heteroseksüel, Homoseksüel, Biseksüel, Aseksüel gibi cinsel yönelimlerde haz almak ve çeşitli iç psikolojik durumların temelini oluşturur. Cinsel uyarılma genellikle transvestizm ile ilişkili olduğu fark edilmiştir.